Fragments of Huib Hoste

Bouwkunst en moderne samenleving

Kunst staat volop in het leven

“Kunst is leven. Kunst staat volop in het leven. Kunst mag niet beschouwd worden als het geraffineerde aandeel van den een of anderen dilettantist die ligt te genieten in zijn ‘tour d’ivoire’ (ivoren toren), sous l’œil des barbares of op een andere wijze.”


Hoste, Huib. ‘Bouwkunst en de moderne samenleving’. Ter Waarheid, Jg.1 (nr 2), Februari 1921, p 80-90.

Hoste stelt dat kunst, en architectuur in het bijzonder, niet alleen bedoeld is voor puur esthetische doeleinden of voor de smaak van een paar elitaire groepen. Voor hem staat kunst centraal in het dagelijks leven, dat volgens hem in bredere zin gerelateerd is aan de samenleving als geheel. Hij is van mening dat architectuur diep verbonden is met de maatschappij en zich zou moeten ontwikkelen met haar sociale rol en betekenis, waarbij ze verbonden is met al het andere – maatschappij, technologie en cultuur.

*ivoren toren
Met de uitdrukking ivoren toren wordt bedoeld een teruggetrokken leven leiden, niet in de realiteit maar ver van het gewone volk en het alledaagse leven. Volgens de etymologie is de uitdrukking afgeleid van het Hooglied 7:5:
Maarten Luther vertaalde de titel als Hohes Lied en daaruit ontstond de gebruikelijke Nederlandse naam “Hooglied”.

建築と現代社会

芸術は日常生活の中心にある

“芸術は生命である。芸術は生命の中心に位置する。芸術は、ある種の知識人が彼の‘象牙の塔’で楽しむ洗練された部分として考えられるべきではない、野蛮人の目の下や他の方法で。”Hoste, Huib. ‘Bouwkunst en de moderne samenleving’. Ter Waarheid, Jg.1 (nr 2), Februari 1921, p 80-90.

Hosteは芸術、特に建築が単なる純粋な美的追求や一部のエリート層の嗜好のためだけのものではないと主張しています。彼にとって、芸術は日常生活の中心に位置するものであり、それは広い意味での社会全体と関連していると考えています。彼は建築が社会と深く結びついており、その社会的な役割や意義を持って社会、技術、文化といったもの全てと繋がりながら進化していくべきものと考えられています。

象牙の塔
象牙の塔という表現は、現実はなく庶民や日常生活から遠く離れた隠遁生活を意味します。語源によれば、この表現は雅歌7:5に由来しています。