Fragments of Huib Hoste 石の森

message from Huib Hoste

ホストとゴシックの関連性:敬虔なカトリック、フランダースのネオゴシックは、ナショナリズム的にも?

ゴシックは、より高さを求めた。そのためにフライングバットレスやリブヴォールトという構造的・工法的な技術的な手法を生み出した。

この下敷きになっていたのが、ゲルマン・ケルト民族の森の文化であった。ゴシックは現在のフランス旧フランク王国で生まれ各地に建設された。

ゴシックの意味を理解することでHoste の建築への理解に踏み込める。ゲルマン民族の森的センス・森の文化が土壌にあることを理解しておく必要がある。これは西欧とは3つの矛盾(異なる文化)を融合してきた歴史との理解を

真実の建築: ゴシックの構造、線の フレーム構造への道筋 ゲルマンの木造 森の文化との融合から生まれている。

空間の真実:ゴシック建築では全体が一定のリズムで秩序づけられている

Goth-ic

Stone Forest
スクロールできます

De Betekenis van Kleuren in het Christendom

De roeping…

NL

CODE:
“En wanneer zij dit met het gothische gewelf gevonden hebben, dan worden hun ruimten steeds ruimer en hooger; dan voeren zij er hun geliefkoosd verticale lijnenspel in door.
Het uitwendige, de massa der ruimte moet het echter ontgelden : de gewelf-druk welke de bouwmeesters zo goed wisten op enkele punten over te brengen, moet tegengewerkt, opgevangen worden : de luchtbogen zijn anders niets dan stutten, die, hoe mooi ook van vinding, hoe prachtig van vormgeving, toch de massa in sterke mate verbrokkelen. 
Dit moet de bouwmeesters zeer gegriefd hebben, want aan de gevels met torens, welke zij voor hun kathedralen opbouwden, komt de massa wel degelijk tot haar recht; zij waren echter geen mannen om het inwendige aan het uitwendige op te offeren.”

DE ROEPING DER MODERNE ARCHITECTUUR.

CODE:
…Ofwel nog zal de wand opgelost worden in naast elkaar opgestelde steunpunten, de gotiek deden ook iets dergelijks, en zal de hele bouw een levend organisme worden, waar het ene bestanddeel logisch uit het andere zal groeien.
Een dergelijk gebouw zal even zuiver in elkaar zitten als een machine, hetgeen het grote voordeel oplevert, dat alle overtolligheden vervallen. …

DE ROEPING DER MODERNE ARCHITECTUUR.

Blauw:
Betekenis: Blauw symboliseert het koninkrijk van de hemel, geloof en vrede. Het wordt vaak gebruikt om de Maagd Maria te symboliseren. Overweging: Blauwe glas-in-loodramen vertegenwoordigen het koninkrijk van God en eerbied voor de Maagd Maria, en moedigen vrede en geloof aan bij gelovigen.
Geel (Goud):
Betekenis: Geel of goud symboliseert Gods glorie, licht en heiligheid. Deze kleuren worden gebruikt tijdens feestdagen en speciale religieuze ceremonies. Overweging: Gele of gouden glas-in-loodramen benadrukken Gods glorie en heiligheid, en laten gelovigen Gods aanwezigheid voelen.
Groen:
Betekenis: Groen symboliseert hoop, groei en leven. Het wordt meestal gebruikt tijdens de gewone tijd in de liturgische kalender. Overweging: Groene glas-in-loodramen vertegenwoordigen hoop en de groei van het leven, en herinneren gelovigen aan de groei van het geloof en Gods genade.
Geel (Goud):
Betekenis: Geel of goud symboliseert Gods glorie, licht en heiligheid. Deze kleuren worden gebruikt tijdens feestdagen en speciale religieuze ceremonies. Overweging: Gele of gouden glas-in-loodramen benadrukken Gods glorie en heiligheid, en laten gelovigen Gods aanwezigheid voelen.
Zwart:
Betekenis: Zwart symboliseert rouw, verdriet en dood. Het wordt vooral gebruikt op Goede Vrijdag en tijdens begrafenissen. Overweging: Zwarte glas-in-loodramen brengen visueel rouw en verdriet over, en moedigen gelovigen aan om na te denken over boetedoening en respect voor de dood.
DE ROEPING DER MODERNE ARCHITECTUUR.” Huib Hoste, 1918
1st  YEAR. JUNE. NINETEEN HUNDRED AND EIGHTEEN   NUMBER 8. , De Stijl

石の森文化

De roeping「召命」

JP*

森の中、生き物の気配、多種多様な生物と共存する世界で培われた価値観。
多様性
アミニズム
共存
ケルト・ゲルマン森の民族
黄色と緑の組み合わせ
ラファエロ

ギリシャ・ローマは開かれた大地と海の水平線の文化
ローマンの文化にあるイタリア美術界
彼らと森の文化
Léon Cloquet
緑色(緑):
白色(白):
紫色(紫):
赤色(緋色):
青色(青、蒼):
黒色(黒):
DE ROEPING DER MODERNE ARCHITECTUUR.
「現代建築の召命」

Huib Hoste, 1918

La Signification des Couleurs dans le Christianisme

La Vocation

FR

Combinaison de Jaune et Vert
Violet:
Rouge:
Blanc:
Bleu:
Jaune (Or):
Vert:
Noir:
“DE ROEPING DER MODERNE ARCHITECTUUR.

The Meaning of Colors in Christianity

The Vocation

EN

Christian colors have religious symbols and meanings. The combination of colors plays an important role in the design of church stained glass windows, serving as a visual means to convey doctrines and messages to believers. By combining specific colors, deeper religious meanings and symbols are expressed, helping to enhance the spiritual understanding and faith of the believers.
Combination of Yellow and Green
Yellow: Meaning: Symbolizes God’s glory, light, and holiness. Represents God’s presence, illumination, and revelation. Green: Meaning: Symbolizes hope, growth, and life. Represents the growth of faith, God’s grace, and the richness of the natural world. Combined Meaning: Hope and Light: Yellow (light) and green (life) symbolize that God’s glory brings hope and life to believers. This combination conveys the message that believers gain new life through God’s presence. Growth and Glory: Green (growth) and yellow (God’s glory) suggest that faith grows through God’s light. It represents that believers grow spiritually through God’s grace and guidance, reflecting God’s glory.
Purple:
Meaning: Purple symbolizes repentance, preparation, and waiting. It is used especially during Advent and Lent. It is also a color that symbolizes royalty and the kingship of Christ. Consideration: Purple stained glass emphasizes Christ’s kingship and the period of repentance, reminding believers of God’s presence.
Combination of Yellow and Green
Yellow: Meaning: Symbolizes God’s glory, light, and holiness. Represents God’s presence, illumination, and revelation. Green: Meaning: Symbolizes hope, growth, and life. Represents the growth of faith, God’s grace, and the richness of the natural world. Combined Meaning: Hope and Light: Yellow (light) and green (life) symbolize that God’s glory brings hope and life to believers. This combination conveys the message that believers gain new life through God’s presence. Growth and Glory: Green (growth) and yellow (God’s glory) suggest that faith grows through God’s light. It represents that believers grow spiritually through God’s grace and guidance, reflecting God’s glory.
Red:
Meaning: Red symbolizes the Holy Spirit, martyrdom, love, and sacrifice. It is used during Pentecost, the descent of the Holy Spirit, and the feasts of martyrs. Consideration: Red stained glass visually conveys the sacrifice of Christ, the power of the Holy Spirit, and the faith of the martyrs, encouraging believers to have fervent faith.
Combination of Yellow and Green
Yellow: Meaning: Symbolizes God’s glory, light, and holiness. Represents God’s presence, illumination, and revelation. Green: Meaning: Symbolizes hope, growth, and life. Represents the growth of faith, God’s grace, and the richness of the natural world. Combined Meaning: Hope and Light: Yellow (light) and green (life) symbolize that God’s glory brings hope and life to believers. This combination conveys the message that believers gain new life through God’s presence. Growth and Glory: Green (growth) and yellow (God’s glory) suggest that faith grows through God’s light. It represents that believers grow spiritually through God’s grace and guidance, reflecting God’s glory.
White:
Meaning: White symbolizes purity, cleanliness, joy, and resurrection. It is used during Christmas, Easter, baptisms, and weddings. Consideration: White stained glass represents purity, cleanliness, and the joy of Christ’s resurrection, invoking hope and a pure heart in believers.
Blue:
Meaning: Blue symbolizes the kingdom of heaven, faith, and peace. It is often used to symbolize the Virgin Mary. Consideration: Blue stained glass represents the kingdom of God and reverence for the Virgin Mary, encouraging peace and faith in believers.
Yellow (Gold):
Meaning: Yellow or gold symbolizes God’s glory, light, and holiness. These colors are used during feast days and special religious ceremonies. Consideration: Yellow or gold stained glass emphasizes God’s glory and holiness, making believers feel God’s presence.
Green:
Meaning: Green symbolizes hope, growth, and life. It is typically used during ordinary time in the liturgical calendar. Consideration: Green stained glass represents hope and the growth of life, reminding believers of the growth of faith and God’s grace.
Black:
Meaning: Black symbolizes mourning, sorrow, and death. It is used particularly on Good Friday and during funerals. Consideration: Black stained glass visually conveys mourning and sorrow, prompting believers to reflect on repentance and respect for death.