Fragments 都市を形作る建築 ブロック街路

Architectuur en de stad

Architectuur die steden vormgeeft

“Alles wijst er op dat wij dezen weg verder zullen bewandelen, en dat de wanden onzer toekomstige straten niet meer uit afzonderlijke woningen maar uit blokken zullen bestaan.”


Hoste, Huib. ‘De roeping der moderne architectuur‘. DE STIJLVol. 1 (No. 8), June 1918, p. 87. 

Hoste presenteert een futuristische visie op de stad. Hij gelooft dat gebouwen niet moeten bestaan als op zichzelf staande entiteiten, maar als een geïntegreerd onderdeel van de stad als geheel. Hij hield zich intensief bezig met de vraag hoe architectuur kon bijdragen aan de vorming van nieuwe steden door hun ontwikkeling en uitbreiding.

建築と都市

都市を形作る建築

“すべての指標が、私たちがこの道をさらに進むことを示しています。そして、未来の街路の壁は、個別の住居ではなく、ブロックとして構成されるでしょう。”


Hoste, Huib. ‘De roeping der moderne architectuur‘. DE STIJLVol. 1 (No. 8), June 1918, p. 87. 

Hosteは、都市の未来的なビジョンを示しています。彼は建築物が単独の存在としてではなく、都市全体の一部として統合された形で存在するべきだと考えています。彼は、都市の発展と拡張を通じて、新しい都市の形成に建築がどのように貢献できるかを深く考えていました。

都市を形作る建築 ブロック街路